Obsah projektu

Katalógový projekt domu je projektovaný v energetickom štandarde A0. Projekt je spracovaný podľa platných STN a spĺňa všetky požiadavky na vydanie stavebného povolenia. Projekt je spracovaný ako realizačný. Štandardne sa projekt dodáva v 5-tich paré. Každé paré sa skladá z nasledovných častí:

Architektúra

Súčasťou projektu architektúry je sprievodná správa, technická správa, výkresy základov, pôdorysy, rez, krov, pohľady, výpisy výrobkov, detaily.

Statika

Projekt statiky obsahuje technickú správu, plány skladby a tvaru stropov, výkresy výstuže stropov, vencov a prekladov, schodiska, výkaz výstuže a prefabrikátov.

Ústredné kúrenie

Projekt kúrenia, obsahuje technickú správu, plány rozvodov, schému zapojenia kúrenia, rozmiestnenia a dimenzie vykurovacích telies, výkaz materiálu.

Zdravotechnika

Projekt obsahuje technickú správu, plány vnútorného vodovodu, domovej kanalizácie, domového plynovodu a výkaz materiálu.

Elektroinštalácia

Projekt elektroinštalácie, ktorého súčasťou je technická správa, rozvody elektroinštalácie, schéma rozvádzača, výkaz materiálu.

Požiarná ochrana

Projekt požiarnej ochrany popisuje požiarnu odolnosť konštrukcií, určuje minimálny odstup stavby od susedných objektov.

Projektovo energetické hodnotenie

Energetické hodnotenie,  posudzuje stavbu z hľadiska energetickej náročnosti. Je potrebné na vydanie stavebného povolenia, môže ho vypracovať projektant. Energetický certifikát potrebný ku kolaudácii, smie vypracovať len oprávnená osoba a je vypracovaný na základe skutkového stavu stavby. Nie je súčasťou projektovej dokumentácie.

Projekt domu neobsahuje

Katalógový projekt neobsahuje situáciu osadenia, projekty prípojok, prvky drobnej a záhradnej architektúry, oplotenie. V niektorých prípadoch je požiadavka na vypracovanie situácie osadenia / musí byť vyhotovená špecialistom požiarnej ochrany / s vyznačením požiarnych odstupov. Takáto situácia nie je súčasťou projektovej dokumentácie. V prípade záujmu je možné dopracovať situáciu osadenia a projekty prípojok.

Z čoho je navrhnutý dom

Rodinné domy sú projektované z tehál Porotherm. Obvodové múry domov majú hrúbku 38cm - Ti Profi + 12cm tepelnej izolácie, alebo hrúbku 30cm - T Profi + 8cm tepelnej izolácie. Vnútorné nosné steny sú hrúbky 25cm a deliace priečky hrúbky 11,5 alebo 14cm. Vo všetkých projektoch sa uvažuje so strešnou krytinou Bramac, alebo plechovou krytinou - podľa typu projektu.

- systém vykurovania je podlahový, alebo radiátorový / záleží od typu projektu / ako zdroj tepla môže byť použitý plynový kondenzačný kotol, alebo tepelné čerpadlo.

- tepelne izolácie použité v projekte - na izoláciu obvodových stien je navrhnutý fasádny polystyrén, na izoláciu podláh je navrhnutý expandovaný polystyrén, alebo izolácia z minerálnej vlny. Na izoláciu stropov a podkrovia je navrhnutá minerálna vlna, fenolové dosky, alebo Climatizér.

- okná a okenné systémy sú navrhnuté ako plastové, alebo hliníkové s izolačným trojsklom

Navrhnuté materiály ako aj systém vykurovania je možné zameniť

Zmeny v projekte domu

Zmeny v projekte domu sa najčastejšie riešia v časti Architektúra a Statika, vždy však záleží od rozsahu zmien a do akej miery majú zmeny vplyv na statiku konštrukcie. Zmeny projektu kúrenia, zdravotechniky (rozvody voda, kanalizácia, plyn), elektroinštalácie sa riešia priamo pri výstavbe. V prípade nutnosti je ich možné doprojektovať.

Drobné zmeny projektu

Drobné zmeny ako je posun /zrušenie/ nenosných priečok, dverí, sanity, sa vykonajú priamo pri výstavbe domu. Ak je zásah do vnútornej dispozície projektu rozsiahly je vhodné takéto zmeny doprojektovať.

Zmeny ovplyvňujúce vonkajší vzhľad domu

Pri zmenách, ktoré sa týkajú obvodovej konštrukcie vrátane strechy a nemajú zásadný vplyv na statiku, úprava - vynechanie okien, dverí, zarovnanie odskokov v murive, zrušenie - zamurovanie terasy, atď. /väčšinou postačuje písomný súhlas/ vždy záleží od stavebného úradu ako posúdi zmenu.

Pri rozsiahlejších zmenách projektu je potrebné vypracovať minimálne časť Architektúra, ak je nutné aj časť Statika.

Máte nezodpovedané otázky?

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.